Nikol’s baptism , Ag.Apostoloi church , Faliraki , Rhodes isl. Greece

Nikol’s baptism , Ag.Apostoloi church , Faliraki , Rhodes isl. Greece

baptism-neg baptism-neg-2 baptism-neg-3  baptism-neg-5

baptism-neg-4baptism-neg-6 baptism-neg-7 baptism-neg-8  baptism-neg-10

baptism-neg-9baptism-neg-11 baptism-neg-12 baptism-neg-13 baptism-neg-14 baptism-neg-15 baptism-neg-16 baptism-neg-17 baptism-neg-18 baptism-neg-19 baptism-neg-20 baptism-neg-21 baptism-neg-22 baptism-neg-23 baptism-neg-24 baptism-neg-25 baptism-neg-26 baptism-neg-27 baptism-neg-28 baptism-neg-29 baptism-neg-30 baptism-neg-31 baptism-neg-32 baptism-neg-33 baptism-neg-34 baptism-neg-35 baptism-neg-36 baptism-neg-37 baptism-neg-38 baptism-neg-39 baptism-neg-40 baptism-neg-41