baptism-neg-28 - Attached To: Nikol’s baptism , Ag.Apostoloi church , Faliraki , Rhodes isl. Greece